dissabte, 22 de novembre de 2008

Criteris per avaluar un projecte

Criteris per avaluar un projecte

Una petita guia a l'hora d'enfrontar-se amb un projecte nou

Investigació de l’usuari: investigar el comportament dels usuaris, com pensen, quines preferències tenen, aspectes socials, tecnològics, etc. Aquesta informació s’usarà per a construir un lloc web orientat a ells.

Objectius del web: definir els objectius del nou web.

Definició de la solució tecnològica: definir quines tecnologies s’usaran per a construir el lloc.

Definició dels continguts: identificar quins continguts són de interès per a l’usuari i quin és el millor format per a representar-lo.

Arquitectura de la informació i interacció: definir l’arquitectura de la informació i la navegació.

Disseny gràfic: realitzar el disseny gràfic (portada, interiors, llistats, estils...).

Programació: desenvolupar el lloc web.

Generació de contingut: definir qui serà el responsable de generar els continguts un cop el lloc web sigui públic.

Gestió del projecte: La gestió del projecte és un punt que és vigent durant tot el desenvolupament.