dijous, 27 de novembre de 2008

Com validar l'accessibilitat d'un lloc web: bones pràctiques


Font: Rough Draft


Revisió automàtica

 1. Es recomana validar l’accessibilitat de forma automàtica amb, com a mínim, dos validadors diferents, com per exemple TAW i HERA
 2. Per Firefox existeix una extensió del TAW on es pot validar l’accessibilitat d’un lloc web amb només un clic. Extensió TAW pel Firefox

  Validador d'accessibilitat HERA

  Validador d'accessibilitat TAW

 3. Revisar el codi HTML o XHTML de la pàgina. Validador codi
 4. Revisar el codi CSS de la pàgina. Validador CSS
 5. Navegar per la pàgina amb connexions lentes per comprovar quan de temps triga en descarregar-se la pàgina. Per comprovar el grau de càrrega del web es pot utilitzar la següent eina: PingDom

Revisió manual

Revisar manualment els problemes d’accessibilitat que no poden comprovar els validadors automàtics.
 1. Textos alternatius de les imatges, un validador automàtic ens informarà només de si hi són o no, però manualment es pot comprovar si el text alternatiu es suficientment descriptiu i vàlid.
 2. Provar i navegar per la pàgina amb diferents navegadors i versions, també navegadors de només text o navegadors de veu, des de diversos sistemes operatius, i des de diferents tipus de màquines (telèfons mòbils, PDA’s).
 3. Revisar l’ús del color en la pàgina. Aquest és un altre punt de revisió manual, cal revisar el contrast entre el fons i el text, comprovar que no s’utilitzen color per donar informació, ect.
 4. Navegar per la pàgina amb les imatges deshabilitades.
 5. Navegar per la pàgina amb el so desconnectat.
 6. Navegar per la pàgina amb el Javascript deshabilitat.
 7. Navegar per la pàgina amb els applets de Java deshabilitats.
 8. Navegar per la pàgina amb el CSS deshabilitat.
 9. Navegar per la pàgina només amb el teclat (navegació tabular).
 10. Navegar per la pàgina amb ordinadors vells.
S’aconsella la instal·lació per Firefox de la barra d’eines Web Developer Toolbar
Demanar a persones amb diferents problemes de discapacitat que naveguin per la pàgina, d’aquesta manera podrem comprovar de veritat si la tasca que hem dut a terme és vàlida.