divendres, 26 de febrer de 2016

La Internet de les coses i Disseny d’Experiència d’usuari en la Internet de les Coses


La Internet de les coses o Internet of Things (IoT) es tracta d'un concepte que es refereix a la interconnexió digital d'objectes quotidians amb Internet  i també amb altres objectes i que tindrà nombroses aplicacions que canviaran per complet la vida de les persones.
És la idea de l’objecte “intel·ligent”. Un objecte dins de la Internet de les coses pot ser una etiqueta en una capsa de medicaments que informi de quan ens hem de prendre la medicació, quina dosi hem de prendre o quan caduca aquest medicament.
Tot i que pot resultar un idea de ciència ficció avui en dia ja s’utilitzen aplicacions que es basen en aquest concepte i també etiquetes i sensors que a més d’informar també poden operar amb altes objectes per realitzar accions.
Penseu per exemple en l’aplicació per trobar el mòbil o els rellotges que ens informen de gairebé tot i no només de l’hora.Com influirà la IoT en el futur i també actualment?

 • La nostra vida quotidiana: Domòtica
  Temperatura adequada dins de casa, control de il·luminació, trobar objectes (claus, comandament a distància), control de la despesa d’aigua
 • Ciutats: Smartcities
  Control de trànsit, nivells de CO2, il·luminació de carrers, neteja de carrers i contenidors plens, lloc per aparcar
 • Indústria i Agricultura
  Seguretat passiva (extintors), monitoreig en la construcció d’edificis per millorar-ne la seguretat i la qualitat de materials, sistemes de detecció de manteniments i reparacions.
  Control i detecció de plagues agrícoles, recol·lecció selectiva.
 • Medi ambient
  Control de la qualitat de l’aigua i l’aire, sistemes d’informació i seguretat en desastres naturals


Disseny d’Experiència d’usuari en la Internet de les Coses
Quan pensem en el disseny dels objectes connectats tendim a centrar-nos en els elements més visibles i tangibles.
Aquests són el disseny industrial dels dispositius connectats, i les interfícies d'usuari (UI) que es troben en aplicacions mòbils i web i en els propis dispositius.

Aquestes són preocupacions importants, que tenen un gran impacte en l'experiència de l'usuari final del producte. Però són només una part de la imatge. Es pot crear una molt bona interfície d'usuari i una impressionant peça de maquinari (hardware), i els usuaris encara podrien tenir una mala experiència del producte en el seu conjunt.

Dissenyar per la IoT és més complex que el disseny de serveis web ja que hem de considerar molts més aspectes.
El disseny d'un objecte connectat requereix l'enfocament i estudi de tot allò que envolta a l'usuari, els propis usuaris (capacitats físiques, coneixements, etc.), la complexitat dels objectes, la tecnologia i l'enfocament comercial per donar a conèixer aquests objectes.

L’ UX per la IoT és diferent
Com ja hem dit els objectes connectats plantegen reptes de disseny que seran nous per als dissenyadors, acostumats als serveis de software. Molts d’aquests reptes es deriven de:

 • La pròpia naturalesa especialitzada dels dispositius IoT
 • La capacitat d’aquests dispositius per fer de pont entre el món digital i el món físic
 • El fet de que molts objectes de la IoT són sistemes de múltiples dispositius
 • La pròpia xarxa

La part més complexa dependrà de:
 • La maduresa de la tecnologia amb la que es treballa
 • El context d’ús i les expectatives que puguin tenir els usuaris del sistema
 • La complexitat que pot tenir el servei (per exemple el nombre de dispositius que l’usuari ha de fer anar per a interactuar amb el servei)


Dispositius especialitzats
Moltes de les "coses" de la Internet de les coses són dispositius informàtics especialitzats. A diferència dels dispositius que coneixem i fem anar normalment (smartphones, ordinadors, etc.), aquests dispositius hauran de ser construïts i optimitzats per a complir amb funcions específiques.
EL propi dispositiu haurà de ser dissenyat i fabricat per a respondre a uns controls i accions pels quals encara no existeixen estàndards ni guies.
Aquets controls poden ser físics a través de pantalles i botons, d’àudio (controls de veu), gestuals, etc.

Context del món real
L’ús de sensors ens permetran agafar dades del món real de tots aquells objectes connectats i el seu entorn.
Les accions que es puguin dur a terme en el món real a través de l’activació dels objectes han de ser controlades i monitoritzades i cal tenir en compte que una acció en el món digital es pot desfer, però en el món real sovint no és possible.


Disseny per a Sistemes de dispositius i serveis
Molts dels objectes connectats són un sistema de diversos dispositius i serveis. La funcionalitat pot ser distribuïda a través de múltiples dispositius amb capacitats diferents.
Podem controlar el que passa a casa nostra a través del mòbil però, també a través d’un panell de control al rebedor o una aplicació web. Tots i cadascun d’aquests dispositius han d’oferir una interfície d’usuari coherent, que sigui fàcil de reconèixer i usar.

Si pensem en els sistemes automatitzats on les accions passen físicament lluny d’on som i no ara mateix, ens dóna una altra manera d’interactuar i de comprendre el vincle entre les accions de l'usuari  i les conseqüències.
Per exemple en els sistemes de reg automàtic que s’inicien i s’apaguen en un moment determinat del dia, o en els sistemes de confort climàtic en les cases o en els robots de cuina, són sistemes que coneixem i els podem desatendre un cop els engeguem, però també caldria que aquest sistemes tinguessin a la vegada sistemes de control i monitorització per a minimitzar el risc d’errors, accidents o mal funcionament.
Cal fer èmfasi en que en el món digital les accions són reversibles però en el món físic no sempre.
Tots aquests sistemes complexos poden tenir molts usuaris, múltiples interfícies d'usuari, molts dispositius i moltes regles i aplicacions. La comprensió i la gestió per part dels usuaris de la forma en què s'interrelaciona tot pot ser extremadament difícil.
Cal dissenyar saben que el repte més important de cara a l’usuari final serà arribar a configurar, entendre i fer anar un sistema d’objectes que poden dur a terme accions sense la seva intervenció.


Dissenyar per a Xarxes
Pregunta ràpida com es que a Barcelona el menú mòbil  es connecta a la xarxa 4G i a Lleida a la 3G? Si assumim que els objectes de la IoT estaran sempre connectats (de fet aquesta es la idea) també haurem d’assumir (de moment) que pot ser que vagin lents o fallin.
En el món físic les nostres acciones responen de forma immediata i fiable, és a dir un interruptor funciona o no funciona però no es queda “carregant”.
En un sistema distribuït, els dissenyadors han de tenir en compte sovint retards, discontinuïtats, i la incertesa com a part de les interaccions de l'usuari normal i manejar tots aquests inconvenients de la forma més elegant possible.

Per a saber més sobre la IoT

Internet of Things Wikipedia
Observatorio de la Internet de las cosas
The internet of things IoT council, a thinktank for the Internet of Things
IOT Solutions World Congress