dimecres, 8 d’octubre de 2014

Bootstrap Material Design

Si us agrada l’estil visual de Material Design i feu webs i a més feu anar Boostrap, aviu us presentem Bootstrap Material Design un projecte que imita les característiques del projecte de Google orientat al disseny web que fa anar Bootstrap en la seva versió 3.Trobarem els següents elements:
  • Botons: en diferents estils i accions (habilitat, deshabilitat)
  • Tipografia i jerarquies
  • Icones (490 icones )
  • Taules
  • Foormularis
  • Navegació: menús i submenús, paginació, breadcrumbs
  • Indicadors: alertes, etiquetes, badges
  • Barres de progrés i sliders
  • Finestres de diàleg
  • Llistes


Bootstrap Material Design