dijous, 16 de gener de 2014

RESS Essentials

Quan parlem de Responsive Web Design alguns ja comencen a tenir mal de cap, la proliferació gairebé sense esme de dispositius mòbils de tot tipus, mides, resolucions, colors fa que cada vegada sigui més difícil desenvolupar una pàgina web i que aquesta es mostri correctament.
I si volem ser una mica més perfeccionistes, no és només es que la web es mostri correctament, també ho ha de fer de forma ràpida.

El llibre que us presentem avui RESS Essentials ens parla de la metodologia RESS o Responsive Web Design i Components de Server Side.

Al llarg de 8 capítols i gràcies a nombrosos exemples, RESS Essentials ens dóna una idea molt aproximada i sobretot pràctica, del RWD des de la part del servidor, és a dir, com funciona la metodologia RESS i sobretot les biblioteques principals en les que es basa.
La idea és trobar una forma de visualitzar els continguts d'una pàgina web en múltiples dispositius de manera fàcil, ràpida, eficaç i sobretot eficient.
RESS Essentials és una introducció a aquesta metodologia enfocada en la part del servidor (server side ).
Així con el RWD es basa en grid fluides, imatges flexibles i media queries, el RESS estén una mica més les tècniques del RWD però des de la part del servidor, és a dir detectar des del servidor el dispositiu que s'està emprant i oferir-li els recursos necessaris optimitzats per aquell dispositiu.

Per poder entendre i comprendre RESS Essentials a banda de saber una mica d'anglès (:P) cal tenir uns certs coneixements de HTML, jQuery i PHP sobretot per a poder seguir els exemples i tutorials que trobem.
Un llibre molt recomanable per fer una aproximació aquesta nova metodologia.

El trobareu a www.packtpub.com en format paper per 27.99 € i en format ebook per 14.44€.

Reseña en castellano

Cuando hablamos de Responsive Web Design algunos ya empiezan a tener dolor de cabeza, la proliferación casi excesiva de dispositivos móviles de todo tipo, tamaño, resolución, colores, etc., hace que cada vez sea más difícil desarrollar una página web y que esta se muestre correctamente.
Y si queremos ser algo más perfeccionistas, no es sólo que la web se muestre correctamente, también lo tiene que hacer de forma rápida.

El libro que os presentamos hoy RESS Essentials nos habla de la metodología RESS o Responsive Web Design y Componentes de Server Side.

A lo largo de 8 capítulos y gracias a numerosos ejemplos, RESS Essentials nos da una idea muy aproximada y sobre todo práctica, del RWD desde la parte del servidor, es decir, como funciona la metodología RESS y sobre todo las bibliotecas principales en las que se basa.
La idea es encontrar una forma de visualizar los contenidos de una página web en múltiplos dispositivos de manera fácil, rápida, eficaz y sobre todo eficiente.
RESS Essentials es una introducción a esta metodología enfocada en la parte del servidor (server side).
Así cono el RWD se basa en grids fluidas, imágenes flexibles y media queries, el RESS extiende algo más las técnicas del RWD pero desde la parte del servidor, es decir detectar desde el servidor el dispositivo que se está empleando y ofrecerle los recursos necesarios optimizados por aquel dispositivo.

Para poder entender y comprender RESS Essentials además de saber un poco de inglés (:P) hay que tener unos ciertos conocimientos de HTML, jQuery y PHP sobre todo para poder seguir los ejemplos y tutoriales que se ofrecen.
Un libro muy recomendable para hacer una aproximación esta nueva metodología.

Lo encontraréis a www.packtpub.com en formado papel por 27.99 € y en formato ebook por 14.44€.