dimarts, 5 de març de 2013

Beautiful Web Type: el millor de Google web fonts

Google web fonts és un recurs valuosíssim per als dissenyadors web, ja que ens ofereix centenars de fonts tipogràfiques per a ús gratuït en llocs web. Un inconvenient que te Google Fonts és que n’hi ha moltes i trobar un tipus de lletra que ens agradi o ens vagi bé requereix de temps i dedicació (coses que molts cops no tenim).
Beautiful Web Type és una pàgina que ens ofereix una solució a aquest inconvenient presentant algunes de les millors tipografies que ofereix Google Fonts, i ens les presenta en contextos que ens poden ajudar a inspirar-nos a l’hora de fer-les anar.
Així ja no cal fer anar sempre la Open Sans!