dijous, 21 de febrer de 2013

La taula periòdica dels plugins de Wordpress

La taula periòdica dels plugins de Wordpress és una forma orgininal de mostrar els 108 plugins de Wordpress més populars ordenats per ranking de descàrregues (encara que l'Akismet fa trampa, perquè ja ve amb el Wordpress)
Una forma interessant per a veure i trobar els plugins que es fan anar més.