dissabte, 29 de setembre de 2012

Construint webs i aplicacions amb estil: Bootstrap

Un Bootstrap és un framework (sí, ja ho sé dos paraules en anglès) que simplifica el procés de creació de dissenys web combinant CSS i Javascript, de manera que utilitzant els components que ens proposa podrem crear interfícies web molt ràpidament i que s’adaptin als diferents navegadors, ja que tots aquests components funcionen bé, (però bé de veritat).


Un bon Bootstrap inclou plantilles HTML i CSS de disseny de formularis web, tipografia, botons, etiquetes, unitats de navegació i altres components de la interfície web, incloent pluggins de JavaScript.
Un dels bootstraps més populars i més utilitzats és el de twitter.
Què hi trobarem?
 • Grids: un sistema de grid de columnes és imprescindible!
 • Plantilles de disseny flexibles HTML i CSS
 • Tipografia: descripció del tipus de lletra i definició de jerarquies
 • Taules
 • Formularis
 • Navegació, menús i submenús, desplegables, paginació, breadcrums
 • Finestres modals, missatges contextuals, Alerts
 • Botons
 • Barres de progrés de càrrega o Progress Bar
 • Etiquetes (labels)
 • Llistes
El Bootstrap de Twitter és un projecte de codi obert amb llicència Apache que podem descarregar gratuïtament des de Github.

Lloc web | Bootstrap
Descarregar | Bootstrap a GitHub
Més informació | Exemples de Bootstrap