dilluns, 20 de febrer de 2012

Guia sobre els estàndards web

Inteco Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación en la seva secció sobre accessibilitat ha publicat una interessantíssima Guia sobre els estàndards web, que podeu descarregar en pdf, fer servir estàndards web en la construcció i manteniment d'aplicacions i pagines web té molt avantatges entre els que es destaquen els següents:
(text extret de la guia en pdf, traduït mitjançant softcatalà i corregit per limitnordest) 

 • Codi més senzill: Un codi net, vàlid, modular i semànticament correcte facilita la seva comprensió i reutilització per part de qualsevol desenvolupador, ajudant així mateix al fet que les aplicacions puguin convertir-ho de forma senzilla a un altre format. 
 • Compatibilitat: Els Estàndards Web garanteixen la compatibilitat del codi independentment del navegador o plataforma emprat. A més, s'aconsegueix una major estabilitat de l'assetjo Web de cara al futur i a l'aparició de noves eines. 
 • Millora de l'accessibilitat: Els Estàndards Web ajuden a fer el contingut d'un lloc Web accessible a un major nombre d'usuaris, independentment de l'idioma, localització geogràfica, cultura, limitació tècnica, física, psíquica o sensorial d'aquests, complint-se les directrius i sense que se sacrifiqui l'aspecte visual o el rendiment del mateix. 
 • Millora del posicionament: Els llocs Web desenvolupats sobre la base d'Estàndards tindran una millor posició en els motors de cerca. En el cas que s'empri un codi complex, els robots de cerca localitzaran i indexaran els continguts amb més dificultat. 
 • Millor adaptació al dispositiu final: L'ocupació d'Estàndards permet que la informació sigui interpretada per diferents tipus de dispositiu (navegadors visuals i només textos, lectors de pantalla, lectors Braille, dispositius mòbils, etc). 
 • Millor adaptació a l'usuari: L'usuari pot ajustar la presentació del lloc segons les seves preferències o necessitats. 
 • Millora en la impressió: A través dels Estàndards es proporciona d'una forma senzilla versions per imprimir de totes les pàgines Web. 
 • Millora del manteniment: La separació de contingut i presentació mitjançant l'ocupació de fulles d'estil CSS facilita futurs canvis. Així, resulta més senzill efectuar modificacions en un únic document (CSS) que en totes les pàgines (documents (X)HTML) en les quals s'hagin inclòs estils. 
 • Estalvi d'ample de banda i càrrega de pàgines més ràpida: Els llocs basats en Estàndards fan ús d'un menor ample de banda, la qual cosa implica al seu torn un estalvi en les despeses d'allotjament Web. D'altra banda, l'adequació gramatical de les pàgines d'un lloc, contribueix al fet que es mostrin més ràpid als usuaris, la qual cosa millora l'experiència d'aquests. 
 • Major confiança en la Web: La Web és un mitjà col·laboratiu, on els usuaris interactuen i es relacionen, sent necessària la confiança entre si. Per a això, s'han desenvolupat tecnologies com les signatures digitals de documents, l'encriptació de dades confidencials o les polítiques de privadesa de dades dels llocs Web. 
 • Major càrrega semàntica: Es proporcionen mecanismes per afegir significat als recursos, fent possible que una màquina pugui interpretar les dades de la Web de forma anàloga a com ho fan els éssers humans. D'aquesta manera, també s'aconsegueix una millora del rendiment i eficiència de la Web, beneficiant als usuaris a través d'una major precisió en les seves cerques i operacions. 
 • Competitivitat: L'aplicació d'Estàndards aporta un major avantatge competitiu al mercat.