dimarts, 25 de gener de 2011

Smush It: Optimització massiva d'imatges

Optimitzar imatges és un pràctica obligada per a poder-les publicar a Internet i que comporta avantatges com millorar la navegació, reduir el temps de càrrega o millorar el posicionament.
Smush It és una senzilla aplicació online que permet optimitzar imatges de manera massiva. Es poden indicar les imatges des del nostre disc dur o des d'una URL, el resultat és un arxiu zip amb totes les imatges optimitzades.
La disminució de grandària depèn de la imatge, però normalment va d'un 10% fins 60% i la pèrdua de qualitat és mínima. Una alternativa ràpida si necessitem optimitzar una gran quantitat d'imatges.