dijous, 21 d’octubre de 2010

Criteris d’usabilitat que han de complir les pàgines d’inici

Es podria dir que l’èxit o fracàs d’una pàgina web depèn del que es mostra a la pàgina d’inici, aquí hi intervenen diversos factors el temps de descàrrega, els idiomes disponibles, el disseny gràfic, l’estructura, els continguts, etc. Per tant és important que posem atenció a allò que volem mostrar a la pàgina inicial, no només de forma estètica si no també de forma coherent.

Via  UserFocus us presento un recull de punts de valoració de les pàgines d’inici que ens poden ajudar a millorar el nostre web.

Continguts i navegació

 • La pàgina d’inici conté un cercador en una zona ben visible
 • Amb només un cop d’ull l’usuari ha de ser capaç d’entendre per on començar.
 • La pàgina d’inici cal que mostri totes les opcions principals i cal que sigui un bon exemple dels continguts que es trobaran en el lloc web.
 • Els continguts més útils es presenten a la pàgina d’inici o només a un clic de la pàgina d’inici
 • Les opcions de navegació estan ordenades de la manera més lògica o orientades a tasques
 • La zona de navegació està prou diferenciada i no es confon amb altres elements


Posicionament
 • Els enllaços i textos de la pàgina d’inici cal que contingui les paraules clau més importants
 • El title de la pàgina cal que proporcioni bona visibilitat pels els motors de cerca
 • La pàgina d’inici té una adreça URL fàcil de recordar


Aspecte i disseny

 • La pàgina d’inici conté elements gràfics significatius, cal evitar el clipart i les imatges de catàleg que no aportin valor als continguts exposats
 • El disseny de la pàgina d’inici ha de tenir aspecte professional i cal que doni una primera impressió positiva.
 • El disseny de la pàgina d’inici ha d’animar als usuaris a explorar el lloc web.
 • La pàgina d’inici té aspecte de pàgina d’inici, les pàgines interiors no s’han de confondre amb ella.