dimarts, 14 de setembre de 2010

Guia de WAI ARIA

INTECO (Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación) ha publicat una guia introductòria
per a que l'ús de tecnologies web enriquides siguin més accessibles.
La guia proposa una serie de solucions i exemples pràctics de com utilitzar aquestes tecnologies (en especial AJAX) per millorar-ne l'accessibilitat

Podeu descarregar la guia de la pàgina d'INTECO