divendres, 11 de juny de 2010

Jornada gestió de documents, protecció de dades i administració-e

JORNADA: GESTIÓ DE DOCUMENTS, PROTECCIÓ DE DADES I ADMINISTRACIÓ-E
11 de juny de 2010 | Sala de Juntes de la Facultat de Dret i Economia

Els aspectes fonamentals de la nova gestió electrònica dels expedients administratius.
César Cierco, professor de Dret Administratiu
Aspectes bàsics de la protecció de dades per a l’administració electrònica
Ricard Martínez, coordinador de l’Àrea d’Estudis de l’Agencia de Protección de Datos
La gestió dels documents a la llum de la normativa de protecció de dades. Entorns analògic i digital
Joaquim Llansó, director de l’Arxiu General de la Universitat Pública de Navarra

Interessantíssina jornada sobre els aspectes legals i pràctics a l'hora de la implanatació de l'administració electrònica a l'Administració pública.
Aspectes legals sobretot en temes de protecció de dades i drets dels ciutadans.
Aspectes d'organització interna i canvi de mentalitat de les administracions públiques en vers en canvi cap a l'administració electrònica.
La problemàtica sobre la gestió de processos, guarda i custòdia d'expedients, certificats digitals i signatura electrònica.