dilluns, 19 d’abril de 2010

El dia comença bé

Què passa quan l'ordinador no sap en quin dia viu?