dilluns, 12 d’octubre de 2009

Format SVG

El format SVG és una especificació per a desciure gràfics vectorials bidimensionals, tan estàtics com animats en format XML.
Les imatges o textos en format SVG al ser imatges vectorials tenen molta més qualitat, amés les podem escalar sense que aquestes perdin qualitat, a diferència del mapa de bits.
Exemple (extret de Wikipèdia)

Navegadors web:
  • Firefox: implementa SVG en forma nadiua des de la versió 1.5. En un principi el compliment amb aquest estàndard demanava un alt consum de processador. En la nova versió 3.5 de Firefox el render SVG s'ha modificat i millorat.
  • Opera: al igual que Firefox també implementa SVG en forma nadiua, però amb poc consum de processador. La versió 9.5 Beta, incorpora la possibilitat de cridar en forma externa una imatge en format svg.
  • Internet Explorer: No implementa SVG, i cal aconseguir una extensió d'Adobe. Aquest mòdul no permet la coexistencia de SVG amb HTML (XHTML).
  • Safari: La versió 3.1 implementa SVG tan per a imatges com per a text.
  • Chrome: Implementa SVG de forma nadiua des de la seva primera versió.

Per a saber-ne més:

W3C gràfics SVG
Especificació W3C