divendres, 12 de juny de 2009

La navegació per perfils en els Webs de l'Administració Pública

La navegació per perfils:
La navegació per perfils consisteix en estructurar els continguts del web, no per temes o categories si no segons el seu públic potencial.
És per això que cada cop més en els webs municipals s’opta per definir l’arbre de continguts del web de forma que s’estructuri seguint els criteris de perfils d’usuaris potencials. És a dir, el perfil de tipus empresari tindrà un interès més especial en concursos i licitacions públiques que no pas en actes culturals.
Un exemple de definició de perfils:
  • Ciutadà
  • Turista
  • Empresari
  • Ajuntament
A l’accedir a cada perfil ens trobarem amb la informació relacionada amb aquest perfil
  • Ciutadà: tràmits on-line, notícies de l’ajuntament, telèfons d’interès
  • Turista: Llocs d’interès, agenda d’activitats culturals, galeria d’imatges, telèfons d’interès
  • Empresari: tràmits on-line, concursos i licitacions públiques, bans i ordenances municipals
  • Ajuntament: informació genèrica de l’Ajuntament, grups municipals, regidories
Cada perfil d’usuari pot entrar i navegar per qualsevol part del web, però primerament sempre tindrà un accés més directe als temes o serveis que li podrien interessar més.
Per tant és molt important categoritzar el continguts, ja que, la navegació per perfils no deixa de ser una cerca per paraules clau d'uns continguts específics, etiquetats i ordenats.