dimarts, 5 de maig de 2009

Facebook: pàgines

Xarxes socials
Una xarxa social és una estructura que inclou individus i les relacions que existeixen entre ells. És una mitjà de interacció de diferents persones mitjançant xats, jocs en línia, fòrums, etc.
Les xarxes socials operen en tres àmbits, els quals el medi Internet intervé d’una manera molt eficaç:
 • Comunicació: ens ajuda a posar en comú coneixements
 • Comunitat: ens ajuda a trobar i a integrar-nos en comunitats
 • Cooperació: ens ajuda a fer coses junts.

Facebook
Facebook és una de les xarxes socials més importants actualment del món Internet. La seva repercussió a nivell mundial ha estat enorme des de la seva creació el 2004.
Actualment es calcula que 120 milions de persones en tot el món són usuaris de Facebook.

Creació d’una pàgina al Facebook

Tipus de pàgines
Facebook és una xarxa social que a més de relacionar persones també pot relacionar, empreses, productes, marques, personatges públics, etc.
Podem parlar de dos tipus de pàgines dins de Facebook
 • Pàgines per a persones
 • Pàgines per a empreses, marques o productes, personatges públics, etc.

Pàgines per a empreses, marques o productes, personatges públics, etc.
La creació d’una pàgina a Facebook per a una empresa, marca o producte implica el següent:
1. Creació d’un usuari administrador: que crearà i administrarà la pàgina.
2. Creació de la pàgina en si, existeix la possibilitat de crear pàgines de les següents categories o tipus:
 • Empresa i tipus d’empresa
 • Marca o producte
 • Artista, grup de música o personatge públic
Configuració de la pàgina: configuració dels elements que compondran la pàgina, permisos, criteris de publicació, etc.
Dinamització de la pàgina i creació de continguts: manteniment de la pàgina i maquetació de continguts

Configuració de la pàgina

Elements de la pàgina
Un cop s’ha creat la pàgina, aquesta no serà visible fins que es publiqui, per tant és en aquest moment que s’ha de configurar la visualització i ubicació dels elements de la pàgina, segons la disponibilitat d’elements, és a dir, si no es disposa de vídeos, no publicar l’element vídeos, etc.

Aplicacions
A més de les aplicacions pròpies de la pàgina, fotos, vídeos, noticies, es poden afegir altres aplicacions. Caldrà fer un llistat de les aplicacions que es volen afegir i definir els criteris de manteniment de cada aplicació.
Existeixen diferents tipus d’aplicacions:
1. Aplicacions per a Perfils de Facebook dirigides a usuaris normals de Facebook (no les recomanem per aquest cas)
2. Aplicacions per Facebook (recomanades)
 • Videos
 • Notas
 • Móvil
 • Elementos publicados
 • Fotos
 • Grupos
 • Eventos
 • Regalos
 • Foros de debate
 • Discografia
 • Reproductor de musica
 • Traducciones
 • Muro
 • Reproductor de flash
 • FBML estatico
 • Criticas Merketplace
 • Barra de herramientas de Facebook para Firefox

Idiomes
Si es vol fer amb més d’un idioma, cada web és totalment independent de l’altra, per tant cada idioma és una pàgina totalment nova, on els continguts poden tenir o no una orientació diferent.

Continuarà...