dimecres, 18 de març de 2009

Mides absolutes i relatives

Mides absolutes i relatives en CSS:

px (píxels, relativa)
pt (punts, absoluta; 1 punt equival a 1/72 de polzada)
pc (piques, aproximadament 12 punts, absoluta)
in (polzades, absoluta; 1 polzada equival a 2.54 cm)
cm (centímetre, absoluta)
mm (milímetre, absoluta)
em (mida de la font actual, relativa)
ex (aproximadament la meitat de la mida de la font, relativa o l'alçada de la 'x')
% (percentatge, relativa)


Per a què utilitzarem les mides absolutes i les mides relatives?

Les mides relatives
especifiquen un mida en relació a una altra propietat, és a dir, els full d'estils que facin anar mides relatives
podran modificar la seva escala molt més fàcilment (web líquida)


Les mides absolutes
ens seran útils quan sabem perfectament quin serà el mitjà de sortida, per tant adaptem els full d'estil a aquell mitjà.
La pàgina és rígida, manté unes proporcions fixes independentment de la resolució del nostre monitor.


1. Els píxels
Al estar relacionats amb els medis visuals (la quantitat mínima de informació que es visible
en una pantalla), és la mida més utilitzada.
Encara que els píxels són una mida relativa, en pantalla solen comportar-se com una mida absoluta.


2. Els EM
Què és un em? A què equival? Per a què serveix?
Són les grans preguntes existencials dels maquetadors web...
Per si encara no hi ha manera, aquí van unes quantes ajudes:


EmChart la carta d'ems.
Aquesta carta ens mostra la seguent formula per calcular els ems:

The formula for computing the EM multiplier is:
desired pixel size / current pixel size = multiplier
és a dir, mida de píxel desitjat / mida actual de píxel = multiplicador

Per a què la utilitzarem?
Per a calcular bottom margins, line-heights, top margins, i top/bottom padding.

EmCalculator la calculadora d'ems
Ens ajudarà a crear el nostre web amb ems, només cal que afegim les mides en píxels i automàticament ens ho transforma en ems.

Enllaços relacionats

Especificacions CSS2
sidar.org