dimecres, 22 d’octubre de 2008

El disseny universal

El disseny universal, o disseny per a tots, és un concepte relativament nou que moltes vegades es confon amb el concepte de disseny accessible, encara que l’accessibilitat web va estretament lligada amb el disseny universal, es pot dir que el concepte de disseny universal és molt més ampli.
El disseny universal, inclou:
  • accessibilitat del producte
  • com es ven el producte
  • la imatge del producte
De manera que estigui a l’abast i pugui captar un major nombre de consumidors.
Accessibilitat i usabilitat són dues paraules i conceptes que estan molt lligats i poden fer que un producte (web) funcioni millor que un altre.

Principis del disseny universal

Igualtat d’ús: El disseny ha de ser fàcil d’usar i adequat a tothom independentment de les seves capacitats i/o habilitats.
Flexibilitat: El disseny s’ha de poder adequar a un rang ampli de preferències y habilitats individuals.
Simple i intuïtiu: Fàcil d’entendre amb independència de la experiència, els coneixements, les habilitats o el nivell de concentració de l’usuari.
Informació fàcil de percebre: El disseny ha de ser capaç d’intercanviar informació amb l’usuari amb independència de les condicions ambientals (hardware, connexió) o de les capacitats sensorials de l’usuari.
Tolerant a errors: S’han de minimitzar les possibles accions fortuïtes o accidentals que puguin tenir conseqüències no desitjades (eliminació per error d’un element, vincles trencats, etc.)
Sense esforç físic: El disseny s’ha de poder usar d’una manera eficaç i amb el mínim esforç físic (dreceres de teclat, navegació tabular, etc.)
Dimensions apropiades: Les dimensions i espais han de ser apropiats per a la seva manipulació i ús per part de l’usuari, sense importar valors com la grandària, posició o mobilitat.